Advocaat in Parijs

 

Holfran is de juridische partner van uw bedrijf in Frankrijk. Advocaat nodig in Parijs? Wij helpen met effectieve oplossingen en een pragmatische aanpak.

Advocaat in Parijs

Holfran staat ondernemers, operationele medewerkers van bedrijven en juridische afdelingen bij in hun onderhandelingen, het opstellen van contracten, juridisch advies en de behandeling van geschillen. Op zoek naar een advocaat in Parijs? We zorgen voor een praktische aanpak, transparantie en vertrouwelijkheid en focussen op verschillende diensten:

Handels- en contractenrecht

Onze advocaten hebben ruime ervaring in het adviseren van onze cliënten in alle aspecten van het handelsrecht zoals verkoop-, distributie- en mededingingsrecht. Wij assisteren bij het opstellen van algemene contracten (zoals agentuur-, distributie-, franchising-, samenwerkings- en servicecontracten, algemene voorwaarden) en meer op maat gesneden overeenkomsten voor complexe projecten (bijv. magazijnexploitatieovereenkomst; industriële onderaannemingsovereenkomst; turn key sloopovereenkomst). We behandelen ook commerciële geschillen (onwettige verbreking van zakelijke relaties, contractbreuk, incasso).

Arbeidsrecht

Wij bieden uitgebreide diensten voor het inhuren van werknemers in Frankrijk, met name voor het opstellen van arbeidsovereenkomsten. Ook assisteren wij onze cliënten bij het managen van de arbeidsrelatie, inclusief waar nodig assisteren bij het correct beëindigen van arbeidsovereenkomsten om rechtszaken te voorkomen.

Ondernemingsrecht

Wij assisteren bij de oprichting van Franse vennootschappen zoals SAS of SARL (van het opstellen van de statuten tot de inschrijving in het handelsregister). Wij helpen onze klanten hun bedrijf te herstructureren door de overdracht van aandelen en het veiligstellen van financieringsovereenkomsten door middel van garanties en zekerheden.

Aansprakelijkheid en geschillen

Wij vertegenwoordigen bedrijven voor de Franse rechtbanken en onderhandelen over schikkingsovereenkomsten. Wij hebben specifieke expertise in (product)aansprakelijkheidsgeschillen, toepasselijk recht en jurisdictiegeschillen. Wij kunnen procedures coördineren in verschillende jurisdicties (Frankrijk – Nederland – België) en werken met internationale instrumenten en conventies. Ook stellen wij verklaringen op.

Bouw- en verzekeringsrecht

Bouwcontracten of overeenkomsten met een onderaannemer moeten goed gedocumenteerd en verzekerd zijn en leiden soms tot geschillen, onderzoeken of gerechtelijke procedures. Onze werkzaamheden omvatten onder meer het adviseren over alle aspecten van het Franse bouwrecht en de daarbij behorende garanties en verzekeringen; onderhandelen, opstellen of beoordelen van bouw-, onderaannemingscontracten en aanbestedingen in Frankrijk; het adviseren bij geschillen in Frankrijk over bijvoorbeeld levering, gebreken, garanties.

Transportrecht

We staan onze klanten ook bij in zaken met betrekking tot schade aan of verlies van lading tijdens het vervoer, geschillen over internationaal wegvervoer (CMR) of vrachtbrieven. Onze activiteiten omvatten het assisteren bij onderzoeken, schikkingsonderhandelingen en gerechtelijke procedures

insolventierecht

Wij staan schuldeisers en debiteuren bij in insolventieprocedures in Frankrijk. Onze activiteiten omvatten onder meer het adviseren over kwesties met betrekking tot het Franse insolventierecht, evenals het assisteren van debiteuren bij het aanvragen van faillissement in Frankrijk, het helpen van schuldeisers bij het indienen van een claim, het activeren van een garantie en het communiceren met Franse curatoren.

Alle Diensten worden geleverd in overeenstemming met de Europese regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Neem contact met ons op voor juridische begeleiding door een advocaat in Parijs.

Wat kan Holfran voor uw bedrijf betekenen?

Wij geven juridische begeleiding.

Voor uw bedrijfszaken in Frankrijk, adviseren en procederen wij op diverse rechtsgebieden.

Contracten & Voorwaarden

Wij stellen de juridische stukken op voor uw bedrijfszaken met Franse contractpartners.

Uw advocaat in Frankrijk

Vanuit Parijs helpen wij uw bedrijf in Nederland, met ondernemen in Franrijk.

Wilt u gebruik maken van onze expertise?

Wij helpen u graag verder.
Bel ons: +33 (0)1 42 96 80 98
of mail naar: info@holfran.com

Wij zijn lid van o.a.:

Advocaat nodig in Frankrijk?

Voor bedrijven en professionele organisaties

Bereikbaar voor bedrijven