Tarieven & Voorwaarden

Holfran is uw juridische partner voor zaken in Frankrijk. Wij geven uw bedrijf effectieve oplossingen met een pragmatische aanpak.

Tarieven

Het honorarium wordt in overeenstemming met de cliënt vastgesteld volgens een van onderstaande methodes, of een combinatie daarvan:

  • Facturatie op uurbasis : in beginsel factureert het Kantoor haar werkzaamheden op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief; dit tarief hangt af van de urgentiegraad en de complexiteit van het dossier. Het uurtarief wordt toegepast op alle werkzaamheden in het dossier. Voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden wordt een honorarium inschatting gemaakt.
  • Vast bedrag : onder voorbehoud van bijzondere werkzaamheden, kan voor sommige type dossiers een vast bedrag worden afgesproken (of een maximum bedrag).
  • Resultaatshonorarium : dit type honorarium kan in combinatie met een van de hierboven genoemde type honorarium worden gefactureerd. Het gaat om een percentage van de veroordeling of een additionele vast bedrag dat bij afsluiting van de zaak wordt betaald als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
  • Abonnement : ingeval van een regelmatig terugkomend verzoek, kan een abonnementsovereenkomst worden afgesloten voor een bepaald type vraagstuk (bijvoorbeeld: regelmatig terugkomende vragen met betrekking tot arbeidsrecht; serie rechtszaken in verband met productaansprakelijkheid).

Het honorarium is inclusief gebruikelijke en redelijke post kosten. Verdere kosten en uitgaven worden separaat gefactureerd (expres koeriers kosten, aangetekende post, reiskosten, griffie kosten, kosten in verband met een deurwaarder of lokale correspondent etc).

Algemene Voorwarden

Op alle opdrachten en werkzaamheden zijn uitsluitend onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze kunnen op aanvraag worden toegestuurd of hier gedownload worden :

Advocaat nodig in Frankrijk?

Voor bedrijven en professionele organisaties