Vereenvoudigde formaliteiten voor de overdracht van de onderneming – afschaffing van bepaalde verplichte informatie.

Een nieuwe Franse wet nr. 2019-744 van “vereenvoudiging, verduidelijking en actualisering van het vennootschapsrecht” van juli 2019 heeft gevolgen voor het regime van burgerlijke en handelsvennootschappen en dat van de verkoop van de bedrijven.

Wat de verkoop van ondernemingen betreft, treedt het nieuwe statuut in werking op 21st juli 2019 en brengt het twee wijzigingen aan.

Eerst trekt de wet sect. L. 141-1 van het Franse Wetboek van Koophandel en maakt daarmee een einde aan het traditionele formalisme van de verkoop dat sinds 1935 van kracht was. Voorheen moest de verkoopakte een reeks bepalingen bevatten (naam van de vorige verkoper, datum van de vorige aankoop, toewijzing van de prijs, pandrechten en pandrechten, omzet en bedrijfsresultaten, informatie over de handelshuur) en als dat niet gebeurde, kon de koper de nietigheid van de verkoop claimen.

Ten tweede heeft de akte van verkoop het recht om de verkoop te verbieden.

Tweede, de wet trekt ook sect. L. 144-3 van het Franse Wetboek van Koophandel, en schaft daarmee de voorwaarde af dat het bedrijf gedurende twee jaar moet zijn geëxploiteerd voordat er sprake kan zijn van huurbeheer.