Reistijd van werknemers in een beveiligde werkomgeving bij aankomst op het werk – geen “effectieve werktijd”

De tijd die de werknemer bij aankomst op de werkplek doorbrengt met veiligheidscontroles en in een shuttle, geldt niet als “werkzame arbeidstijd” wanneer de werknemer niet ter beschikking van de werkgever staat.


De effectieve arbeidstijd is de tijd gedurende welke de werknemer “ter beschikking van de werkgever” staat en “aan zijn instructies voldoet zonder vrijelijk persoonlijke bezigheden te kunnen verrichten” (Sect. L. 3121-1 Franse Werkgelegenheidswet).

Voor het Franse Hof van Cassatie (9 mei 2019, zaak nr. 17-20.740) is deze reistijd geen werkzame arbeidstijd, ook al moet de werknemer noodzakelijkerwijs een specifieke shuttle gebruiken en veiligheidscontroles passeren om zich op een beveiligde compound (luchthaven) naar zijn werkplek te begeven, omdat de werknemer tijdens de reis niet ter beschikking van de werkgever staat.

Er blijft de vraag of de bijzondere beperkingen die aan de werknemer worden opgelegd (veiligheidscontroles, pendeldienst) kunnen worden aangemerkt als extra-normale reistijd (d.w.z. die “de normale reistijd tussen de woonplaats en de gebruikelijke arbeidsplaats overschrijdt”), waarvoor toch een of andere vorm van compensatie moet worden gegeven (financiële of rusttijd, art. L. 3121-4 Franse Code du travail).

Een bevestigend antwoord zou kunnen zijn, aangezien deze beperkingen het gevolg zijn van door de werkgever gegeven richtlijnen die leiden tot een verlenging van de reistijd. Het Franse Hof van Cassatie oordeelde echter in 2007 (31st oktober 2007, zaak nr. 06-13.232) dat het concept van extra-normale reistijd niet van toepassing is op de tijd die een werknemer besteedt om op zijn werkplek binnen de bedrijfsgebouwen te komen.

Er wordt verondersteld dat de werknemer een extra-normale reistijd heeft om zijn werk te doen.

Er wordt verondersteld te worden geconcludeerd dat de specifieke beperkingen die de werkgever aan de werknemer oplegt … normale reistijd zou zijn, wat nogal moeilijk te rechtvaardigen lijkt.