Een conventionele opzegging is niet nietig wanneer de opdrachtgever tijdens de besprekingen werd bijgestaan door een derde, behalve als de niet-bijgestane werknemer is beperkt


In een besluit dd. 5th juni 2019 (zaak nr. 18-10.901) oordeelde het Franse Hof van Cassatie over een zaak waarin een werknemer verzocht om een conventionele opzegging nietig te verklaren.

De werknemer stelde dat hij niet was geïnformeerd over zijn recht om zich te laten bijstaan tijdens de vergaderingen voorafgaand aan de ondertekening van de conventionele beëindiging.

De werknemer ging alleen naar de gesprekken terwijl de werkgever zich liet bijstaan door een derde.

Voor het Hof van Cassatie doet de afwezigheid van bijstand van de werknemer geen afbreuk aan de geldigheid van de conventionele opzegging, tenzij de werknemer kan bewijzen dat hij werd beperkt door de werkgever die werd bijgestaan – een dergelijke beperking is in casu niet bewezen.