Het Franse Hof van Cassatie bevestigt de geldigheid van de schadeloosstellingsschalen zonder een einde te maken aan de opstand van de lagere rechtbanken


Op 17 juli 2019 heeft het Franse Hof van Cassatie een officieel advies (advies nr. 15013) uitgebracht ten gunste van de geldigheid van de schadeloosstellingsschalen in geval van onrechtmatig ontslag (de zogenaamde “Macron-schalen” waren kort na het aantreden van E. Macron ingevoerd).

Hoewel het advies niet bindend is, wordt het toch verondersteld het officiële standpunt van het Hof over de zaak te geven.

Het Hof overwoog eerst dat de weegschalen niet in strijd waren met het Europees Sociaal Handvest, waarvan sect. 24 geen directe werking heeft in Frankrijk.

Verder achtte het Hof de compensatie die de weegschalen boden passend, zonder inbreuk op I.L.O. (Int. Labour Office) Convention No. 158.

Hoewel enkele opstandige arbeidsrechtbanken al tegengestelde uitspraken deden (Employm. Court of Grenoble, 22nd July 2019, case No. 18/00267) en oordeelden dat het voornoemde advies inderdaad niet bindend was, terwijl in hun geval de schalen voorzagen in een ontoereikende compensatie en buiten beschouwing moesten worden gelaten.

De saga van de Macron-schalen gaat door, aangezien de Hoven van Beroep waarschijnlijk hun beslissingen voor het einde van 2019 zullen bekendmaken.