Betwisting van de Macron ontslag tariefschalen

Betwisting van de Macron ontslag tariefschalen

De bedoeling van de vaste “Macron-ontslag tariefschalen” voor de bepaling van de aan de werknemer verschuldigde schadevergoeding, was om de werkgevers een zekere mate van zekerheid te bieden in geval van een onrechtmatig ontslag; de anciënniteit van de...